Κ-Λ

 

Κ

 

Καβίλια: Κομμάτι από βέργα οπλισμού για διαμόρφωση κενών ανάμεσα στον οπλισμό.

Κάδος: συνήθως το container (βλ.) αποκομιδής μπαζών/σκουπιδιών.

Καθαριότητας: το πρώτο σκυρόδεμα που ρίχνουμε πάνω στο χώμα ενός σκάμματος. Απαραίτητο για τρεις τουλάχιστον λόγους: α. ώστε να μην ακουμπήσουμε στην συνέχεια τα σίδερα πάνω στο χώμα, β. για να χαράξουμε σε σταθερό υλικό (με ατσαλόπροκες) τις κολώνες και τα τοιχία της οικοδομής και γ. στην περίπτωση που θα πέσει μια βροχή δεν θα γεμίσει το σκάμμα μας με λάσπες. Έτσι θα είναι ευκολότερο να δουλέψουν τα συνεργεία που θα ακολουθήσουν (καλουπατζήδες, σιδεράδες).

Κάλυψη του οικοπέδου: είναι η επιφάνεια που περιβάλλεται από τις προβολές των περιγραμμάτων όλων των κτιρίων του οικοπέδου πάνω σε οριζόντιο επίπεδο.

Καμινάδα: εκτός από τον αγωγό εξόδου του καπνού ενός τζακιού ή ενός καυστήρα θέρμανσης είναι και: α. τα τσιμεντένια ή inox στοιχεία τετραγωνικής και κυκλικής (αντίστοιχα) διατομής με τα οποία χτίζεται μία καμινάδα.

Καπέλο: το τελείωμα μιας καμινάδας.

Καρότο: δοκίμιο σε κυλινδρικό σχήμα που το παίρνουμε από την οικοδομή με ειδικό δράπανο (καροτιέρα) για έλεγχο αντοχής στην θλίψη στο εργαστήριο. Λέγεται και πυρηνοληψία. Το τεστ είναι καταστροφικό (σ’ αντίθεση με τα δοκίμια (βλ.)) και απαιτεί σημαντικές επισκευές. Υπάρχουν και μη καταστροφικά τεστ όπως η κρουσιμέτρηση, η έμπειξη και ακολούθως εξόλκευση ήλων και η υπερηχομέτρηση,  που όμως παρέχουν μειωμένη εγκυρότητα.

Καρούτα: χώρος για να τοποθετηθεί χύμα ασβέστης για σοβάτισμα. Συνήθως φτιάχνεται από μαδέρια ή τσιμεντόλιθους, ώστε να χωράει μέχρι και 8-9μ3. Ο μάστορας που θα κάνει τους σοβάδες θα το φτιάξει σε σημείο που θα τον βολεύει να στήσει την πρέσα (βλ.) του σοβατίσματος.

Κάσα: είναι  η ξύλινη ή η μεταλλική κατασκευή που κουμπώνει γύρω - γύρω στους λαμπάδες και το πρέκι του κουφώματος. Πάνω σε αυτή στηρίζεται και κρεμιέται η πόρτα ή το παράθυρο.

Κατασκευές συμπλήρωσης: είναι τα υπόλοιπα τμήματα, εκτός της Φέρουσας κατασκευής του κτιρίου, που συμπληρώνουν το κτίριο και εξυπηρετούν τον προορισμό  του.

Κατασκευή: είναι κάθε τεχνικό έργο.

Κατώφλια – ποδιές: Κατώφλι ονομάζεται το κάτω οριζόντιο επίπεδο πόρτας. Αντίστοιχα, ποδιά ονομάζεται το κάτω οριζόντιο επίπεδο παραθύρου.

Καυστήρας: είναι η συσκευή που παρέχει στο λέβητα το καύσιμο μίγμα , δηλαδή το μίγμα καυσίμου-    αέρα στις σωστές αναλογίες , ώστε να συντηρείται η καύση. Από τη σωστή λειτουργία και ρύθμιση του καυστήρα εξαρτάται τόσο η καλή απόδοση του λέβητα όσο και η οικονομία του καυσίμου.

Κεραμικός δίσκος / Αναμεικτικός μηχανισμός: Η καρδιά κάθε αναμεικτικής μπαταρίας είναι ο αναμεικτικός μηχανισμός που βασίζεται στον κεραμικό δίσκο. Ο κεραμικός μηχανισμός έχει επικάλυψη από Carbodur, ένα πολύ σκληρό και ανθεκτικό υλικό που εγγυάται πολλά χρόνια απροβλημάτιστης λειτουργίας, ακόμα και όταν η καθαρότητα του νερού δεν είναι η ιδανική.

Κλειδί: λάμα μεταλλική με τρύπες που χρησιμοποιείται από τους μπετατζήδες για να σφίγγουν και να ασφαλίζουν το καλούπι μιας κολώνας ώστε να αντέξει την υδροστατική πίεση του μπετόν. 4 τέτοιες λάμες δένονται η μία με την άλλη και ασφαλίζονται με τριγωνικές σφήνες.

ΚN: (kiloNewton) Μονάδα μέτρησης δύναμης. Δεν είναι πολύ επιστημονικό αλλά για πρακτικούς σκοπούς μπορούμε να πούμε ότι είναι περίπου 100 κιλά.

Κομιτατέρ: διακόπτης με 2 ή 3 κουμπιά που το καθένα απ’ αυτά ανοίγει μία διαφορετική ομάδα από φώτα στον ίδιο ή γειτονικούς χώρους. Από τη γαλλική λέξη commutateur. Θα μπορούσαμε στα ελληνικά να το λέμε “πολυδιακόπτης” αλλά δεν συνηθίζεται.

Κοινής χρήσης χώροι: του κτιρίου και του οικοπέδου είναι  οι χώροι, που προορίζονται για χρήση από όλους του ενοίκους του  κτιρίου.

Κοινόχρηστοι χώροι: είναι οι κάθε είδους δρόμοι, πλατείες, άλση και γενικά οι προοριζόμενοι για κοινή χρήση ελεύθεροι  χώροι, που καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του  οικισμού ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο  τρόπο.

Κοινωφελείς χώροι: είναι οι χώροι του οικισμού που, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, προορίζονται για την ανέγερση κατασκευών κοινής ωφέλειας.

Κοιτόστρωση ή Radier: Πλάκα σκυροδέματος μικρού πάχους απαραίτητη για την εξασφάλιση επιπέδου και καθαρού ορίζοντα έναρξης εργασιών θεμελίωσης.

Κολώνες: είναι τα κατακόρυφα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα που στηρίζουν τις πλάκες και τα δοκάρια.

Κονιάματα: Μίγματα νερού, αδρανών υλικών, και συνδετικής ύλης (κονίας).
    Χρησιμοποιούνται:
Σαν συνδετικό των στοιχείων των τοιχοδομών
Σαν επένδυση στις κατασκευές για λόγους μονώσεως, αισθητικής και προστασίας. Στην περίπτωση αυτή ονομάζονται επιχρίσματα.
  Τα κονιάματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
Τα αερικά, που στερεοποιούνται, σκληρύνονται και διατηρούνται μόνο στον αέρα.
Τα υδραυλικά που στερεοποιούνται, σκληρύνονται και διατηρούνται στον αέρα, αλλά και στο νερό. Τέτοια υλικά είναι: Τσιμεντοκονίαμα, ασβεστοκονίαμα κα.

Κοντέϊνερ: βλ. container

Κόντρα: α. η διεύθυνση (ή ο φορέας) που είναι κάθετος (90 μοίρες) προς μία άλλη διεύθυνση, β. ένα λατάκι (βλ.) που τοποθετείται κάθετα προς ένα καλούπι ώστε να το κοντράρει, δηλ. να το εμποδίσει να μετακινηθεί κατά τη σκυροδέτηση. Πολύ συχνά για μονοκάλουπα, ντουλάπια κλπ. Περιστασιακά και γ. ένα υποστήλωμα λατάκι ή σωλήνα.

Κορνίζα: ονομάζεται το τμήμα της ποδιάς που προεξέχει του τοίχου.

Κορφιάς: η κάθε ευθεία που σχηματίζεται από την τομή δύο κεκλιμένων επιπέδων (στις ψηλές τους πλευρές) μιας σκεπής. Για κεραμοσκεπή, έτσι ονομάζεται και το είδος του κεραμιδιού (βυζαντινό) που θα χρησιμοποιηθεί για να σκεπάσει αυτή την ευθεία.

Κουραγκλέ (Cours Anglais): Πλευρικό ανοικτό φρεάτιο εξωτερικά του κτιρίου για φωτισμό – εξαερισμό υπογείων.

Κούτελο: τοιχίο μικρού ύψους (λιγότερο από 1μ) με μικρό συνήθως πάχος (15-20εκ), συνήθως περιμετρικά ενός δώματος(βλ.) ή ενός προβόλου(βλ.)

Κούφωμα: είναι  το κάθε εσωτερικό ή εξωτερικό άνοιγμα μιας οικοδομής στο οποίο εφαρμόζουμε κατόπιν επιμέτρησης, πόρτες, παράθυρα ή μπαλκονόπορτες. Χωρίζονται σε ξύλινα - αλουμινίου και συνθετικά (P.V.C).

Κρέμαση: Κατακόρυφο τμήμα δοκαριού που εξέχει από πλάκα.

Κροκάλα: αδρανές υλικό με διάσταση 60-150 χιλιοστά περίπου.

Κτίριο: είναι η κατασκευή, που αποτελείται από τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις και προορίζεται για:
    α) την παραμονή ανθρώπων ή ζώων, όπως η κατοικία και ο στάβλος,
    β) την εκτέλεση εργασίας ή την άσκηση επαγγέλματος, όπως το  κατάστημα και το εργοστάσιο,
    γ) την αποθήκευση ή τοποθέτηση πραγμάτων, όπως οι αποθήκες, ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, το σιλό, η δεξαμενή υγρών και
    δ) την τοποθέτηση ή λειτουργία μηχανημάτων, όπως το  αντλιοστάσιο.

Κυκλοφορητής: Οι κυκλοφορητές χρησιμοποιούνται για την επίτευξη της εξαναγκασμένης κυκλοφορίας σε ένα δίκτυο σωληνώσεων. Έχουν εφαρμογή στα καλοριφέρ και στην κυκλοφορία του ζεστού νερού τουαλέτας. Οι κυκλοφορητές τοποθετούνται στο σωλήνα προσαγωγής ή στο σωλήνα επιστροφής ενός δικτύου κεντρικής θερμάνσεως, και πάντως κοντά στο λέβητα.

Κύρια όψη ή πρόσοψη: είναι κάθε όψη του κτιρίου που βλέπει σε κοινόχρηστο χώρο.

 

Λ

 

λ: (συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας, συχνά αναφέρεται και σαν συντελεστής k) δείκτης θερμομονωτικής ικανότητας ενός υλικού. Όσο μικρότερος ο συντελεστής, τόσο καλύτερο μονωτικά είναι το υλικό.

Λαμπάς: είναι τα δύο πλαϊνά μέρη ενός κουφώματος, στο οποίο  μπαίνει η ψευτόκασα ή η πρόκασα και η κάσα (ξύλινη ή μεταλλική) μιας πόρτας. Στο λαμπά μετράμε μόνο το φάρδος. Ο όρος Λαμπάς υφίσταται μόνο όταν ο τοίχος σε εκείνο το σημείο σχηματίζει Π. Στην περίπτωση που ο τοίχος είναι συνεχόμενος από τη μία μεριά ή και από τις δύο έχουμε κούφωμα με ένα λαμπά ή κούφωμα χωρίς λαμπά αντίστοιχα.

Λάσπη: κονίαμα αποτελούμενο από άμμο, νερό, τσιμέντο και ασβέστη. Ο σοβάς αποτελείται από λάσπη.

Λατάκι: Ξύλο ορθογωνικής διατομής που χρησιμοποιείται για αντιστήριξη (κόντρα) του ξυλότυπου στο καλούπωμα.

Λαπάτσα: Μεταλλικό φύλλο για εφαρμογή εξαρτημάτων πάκτωσης (π.χ. Βίδες).

Λέβητας: είναι ένα πιεστικό δοχείο κατάλληλο για να μεταβιβάζει θερμότητα, η οποία παράγεται με καύση ή από ηλεκτρικές αντιστάσεις, σε κάποιο ρευστό. Στις εφαρμογές της κεντρικής θερμάνσεως το ρευστό αυτό είναι νερό ή ατμός.

Λέβητας διμεταλλικός: Στον λέβητα αυτού του τύπου τα καυσαέρια έρχονται σε επαφή με τις επιφάνειες από χυτοσίδηρο ενώ το νερό με τις χαλύβδινες. Με τον τρόπο αυτό έχουμε μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή απόδοση.

Λέβητας μαντεμένιος: Αυτός ο λέβητας αποτελείται από συναρμολογούμενες φέτες κατασκευασμένες από χυτοσίδηρο. Τα πλεονεκτήματα του είναι εύκολη μεταφορά και τοποθέτηση, μεγάλη διάρκεια ζωής, μικρό όγκο

Λιστέλο: (για κεραμικά πλακίδια) διακοσμητικό στοιχείο που έχει συνήθως το ίδιο μήκος με τα κεραμικά πλακάκια αλλά πολύ μικρότερο πλάτος. Συνήθως τοποθετείται μία σειρά από αυτά ψηλά ή χαμηλά σε ένα τοίχο.

Νέα
  • 08.08.2013: ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ! ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ!! >>
  • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης >>