Π-Ρ-Σ

 

Π

 

Παθητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης ή δροσισμού: είναι οι τεχνικές ή οι κατασκευές που εμπεριέχονται στο σχεδιασμό των κτιρίων και προσαρμόζονται κατάλληλα στο περίβλημά (κέλυφος)  τους, με τρόπο ώστε να διευκολύνουν στην καλύτερη εκμετάλλευση  της ηλιακής ενέργειας για τη θέρμανση των κτιρίων, καθώς και στην  αξιοποίηση των δροσερών ανέμων για το φυσικό τους δροσισμό.

Παπαγάλος: είδος γερανού κατάλληλου για οικοδομικές και άλλες εργασίες, συνήθως μικρού έως μεσαίου μεγέθους και ανάλογων δυνατοτήτων. Είναι μόνιμα εγκατεστημένος σε φορτηγό αυτοκίνητο (συνήθως πίσω από την καμπίνα του οδηγού) με τρόπο που να επιτρέπει στο φορτηγό τη φόρτωση εμπορευμάτων και υλικών.

Παρετίνα: ειδικός στόκος για σπατουλαριστό(βλ.) βάψιμο.

Παρόδια στοά: είναι ο προσπελάσιμος από το κοινό στεγασμένος ελεύθερος χώρος του οικοπέδου, που κατασκευάζεται σε επαφή με την οικοδομική γραμμή στη στάθμη του πεζοδρομίου και επιβάλλεται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή από τους όρους δόμησης της περιοχής.

Πασαλόμπηξη: ειδικός τύπος θεμελίωσης για κατασκευές με ειδικές απαιτήσεις (π.χ. γέφυρες) ή/και σαθρά εδάφη.

Πάτημα: Οριζόντιο τμήμα σκαλοπατιού.


Πιεστική Βαλβίδα Εκπλύσεως Λεκάνης: Ο μηχανισμός αυτός καθαρίζει τη λεκάνη με πίεση νερού ίση με του δικτύου ύδρευσης, επίσης επιτρέπει τον καθορισμό της ποσότητας του νερού και του χρόνου λειτουργίας κατά την πλύση.

Πέδιλο: στοιχείο θεμελίωσης.

Πεδιλοδοκοί: είδος θεμελίωσης.

Πεζόδρομοι: είναι οι δρόμοι, που προορίζονται κυρίως για την εξυπηρέτηση των πεζών.

Περασιά: νοητή ευθεία με βάση κάποιο σημείο αναφοράς. Π.χ. οι κολώνες στην ίδια εξωτερική πλευρά μιας οικοδομής πρέπει να είναι στην ίδια περασιά.

Περίφραγμα: είναι η κατασκευή, με την οποία διαχωρίζονται μεταξύ τους όμορα οικόπεδα, ή γήπεδα, καθώς και οικόπεδο ή γήπεδο από κοινόχρηστο χώρο.

Περλομπετόν: ελαφρομπετόν (βλ.) που περιέχει και περλίτη. Είναι ακριβότερο από την απλή τσιμεντοκονία και από το αφρομπετόν, αλλά έχει μικρότερο βάρος και καλύτερες μονωτικές ιδιότητες (κυρίως θερμομονωτικές αλλά και ηχομονωτικές).

Πεταλούδες: εργαλείο που χρησιμοποιείται από τους καλουπατζήδες (σε συνδυασμό με τακάκια και φουρκέτες) για το σφίξιμο τοιχίων ή κολώνων ώστε να μην ανοίξουν κάτω από την πίεση του ρευστού σκυροδέματος.

Πέτσωμα: κομμάτι τάβλας(βλ.) με μήκος μεταξύ 80εκ και 1,70μ.. Κατά μία γενικότερη έννοια πέτσωμα λέγεται και η επιφάνεια πάνω στην οποία θα χυτευθεί το μπετόν. Συνήθως για πλάκες.

Πίλαρ (pillar) ΔΕΗ: βλ. ερμάριο ΔΕΗ.

Ρilotis: (προφέρεται: πιλοτί ) η κατασκευή εκείνη που στηρίζει ένα οικοδόμημα πάνω σε κολώνες διατηρώντας το ισόγειο κενό κατά τ’ άλλα και ελεύθερο για χρήσεις όπως λ.χ. χώρους στάθμευσης. Είναι λέξη της γαλλικής γλώσσας, όπου ενικός και πληθυντικός είναι ο ίδιος.

Πλάκες: είναι επίπεδα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα με μικρό πάχος. Στηρίζονται σε ορισμένες μόνο περιοχές σε άλλα δομικά στοιχεία, στα οποία και μεταφέρουν φορτία, κυρίως κάθετα προς την επιφάνειά τους.

Πλάκες πεζοδρομίου: για πεζοδρόμια και διαδρόμους. Απαιτούν υπόστρωμα σε επίπεδη μορφή (συνήθως από μπετόν). Έχουν διαστάσεις 40Χ40εκ. και θα χρειαστείτε 6,25 τέτοιες στο μ2 εάν δεν έχετε καθόλου φύρα (αδύνατον).

Πλάτος δρόμου σε κάθε σημείο του άξονά του: είναι το μεταξύ των ρυμοτομικών γραμμών μήκος της καθέτου στον άξονα στο  σημείο αυτό.

Πλέγμα: (συνήθως για οπλισμό σκυροδέματος) παράγεται σε διάφορες διαστάσεις και πυκνότητες, αλλά ο συνηθέστερος τύπος είναι το Τ92. Έχει καρέ 15Χ15εκ., τα σίδερα είναι διαμέτρου 4χιλ. και ζυγίζει 16 κιλά ανά τεμάχιο. Με διαστάσεις 5Χ2μ, ζυγίζει 1,6κιλά ανά μ2.

Πόδι: Η κάτω γωνία ενός ορύγματος.

Πολυστερίνη: ένα είδος συνθετικού υλικού (το κοινό φελιζόλ) που χρησιμοποιείται για θερμομόνωση. Παράγεται σε δύο βασικές ποικιλίες, εξηλασμένη και διογκωμένη. Η πρώτη από τις δύο λίγο καλύτερη και λίγο ακριβότερη.

Ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου: είναι ο λόγος της μέγιστης επιφάνειας που επιτρέπεται να καλυφθεί προς τη συνολική  επιφάνεια του οικοπέδου.

Ποταμός: κανάλι ή προεξοχή συνήθως στην εξωτερική κάτω πλευρά μίας μαρκίζας ή ενός μπαλκονιού ώστε τα νερά της βροχής να μην μπορούν να προχωρήσουν προς το εσωτερικό του μπαλκονιού ή της προεξοχής, αλλά να στάζουν στο σημείο του ποταμού. Γίνεται και στις μαρμαροποδιές.

Ποτήρι: (στα μπετά), κύλινδρος μεταλλικός που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση ικριωμάτων.

Πραγματική αξία ακινήτου: η αξία στην οποία το ακίνητο αλλάζει χέρια. Η τιμή εκείνη στην οποία συμφωνούν αγοραστής και πωλητής και που χάρις σε αυτή τη συμφωνία γίνεται η συναλλαγή.

Πρασιά: η λωρίδα εκείνη του οικοπέδου μας που βρίσκεται ανάμεσα στην οικοδομική (βλ.) και ρυμοτομική γραμμή (βλ.) και που δεν επιτρέπεται να χτίσουμε.

Πρέκι: Το πάνω μέρος ενός κουφώματος στο οποίο μπαίνει το πάνω μέρος της ξύλινης ή μεταλλικής κάσας (πανωκάσι). Ισχύουν τα ίδια με τον λαμπά.

Πρέσα: για μπετόν, η αντλία που τραβάει το σκυρόδεμα από τη βαρέλα (βλ.) και το προωθεί στο ακριβές σημείο της χύτευσης. Σχεδόν πάντα (αλλά όχι απαραίτητα) μόνιμα εγκατεστημένη πάνω σε φορτηγό.

Πρέσα: για σοβάτισμα, το μηχάνημα που αναμειγνύει και ακολούθως προωθεί το κονίαμα (πεταχτό, λάσπη, μάρμαρο κλπ) στο ακριβές σημείο διάστρωσης. Συνήθως ένα μικρό μηχάνημα που μεταφέρεται από οικοδομή σε οικοδομή ρυμουλκούμενο από ένα μικρό φορτηγάκι.

Πρόβολος: οποιαδήποτε προεξοχή (προβολή, που προβάλει) από το κτίριο, συνήθως τα μπαλκόνια.

Πρόκα: καρφί, ήλος.

Πρόκασα ή ψευτόκασα: είναι η πρώτη κάσα που μπαίνει στο κούφωμα πριν την κύρια κάσα και βοηθάει τον σοβατζή να σοβατίσει σωστά και αλφαδιασμένα και να έχουμε έτσι σωστές αποστάσεις πλάτους και ύψους.

Προκήπιο ή πρασιά: είναι το τμήμα του οικοδομικού  τετραγώνου, που βρίσκεται ανάμεσα στη ρυμοτομική γραμμή και τη γραμμή δόμησης ή οικοδομική γραμμή.

Προστέγασμα: είναι η σταθερή ή κινητή προεξοχή πέρα από τις επιφάνειες των όψεων του κτιρίου, η οποία δεν χρησιμοποιείται ως εξώστης.

Πρόσωπο οικοπέδου ή γηπέδου: είναι το όριό του προς τον  κοινόχρηστο χώρο.

Πυλωτή: εσφαλμένη απόδοση στα ελληνικά της γαλλικής λέξης pilotis(βλ.).

 

Ρ

 

Ράμμα: σπάγκος, πάχους περίπου 1χιλιοστού, που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό μιας ευθείας (ή μιας περασιάς). Συνήθως δένουμε το ράμμα σε δύο πρόκες ή σε δύο τούβλα. Πρέπει να είναι καλά τεντωμένο.

Ράμπα: επιφάνεια που προσφέρει πέρασμα σε έναν άλλο χώρο (π.χ. η ράμπα του γκαράζ), συνήθως υπό κάποια κλίση. Μέγιστη κλίση για αυτ/τα 25%. Μία ράμπα πρέπει να έχει αυξημένη αντιολισθητικότητα όσο μεγαλώνει η κλίση της.

Ραντιέ: βλ. κοιτόστρωση.

Ρευστοποιητής: ειδικό πρόσθετο για να αυξάνεται η εργασιμότητα του σκυροδέματος. Προστίθεται στο υγρό σκυρόδεμα μέσα στη βαρέλα (βλ.) και απαιτείται ανάδευση. Απαραίτητο πλέον σχεδόν για όλες τις σκυροδετήσεις. Χάρις σε αυτό μπορούμε να έχουμε πιο λεπτόρρευστο μπετόν χωρίς να χρειάζεται να προσθέσουμε νερό.

Revinex: στεγανωτικό μάζης (βλ.) σε μορφή γαλακτώματος. Μία από τις μάρκες που θα βρείτε στην αγορά αρκετά διαδεδομένη. Θα βρείτε προϊόντα για την ίδια χρήση και από Sika, Durostick, Ceresit και πολλά άλλα.

Ριζόκομα: τα κατακόρυφα τοιχώματα ή επιφάνειες ενός σκάμματος.

Ρίχτυ: Κάθετο τμήμα σκαλοπατιού (κλίμακας).

Ρυμοτομική γραμμή: είναι εκείνη που ορίζεται από το  ρυμοτομικό σχέδιο και χωρίζει οικοδομικό τετράγωνο ή γήπεδο από  κοινόχρηστο χώρο του οικισμού.

Ρύση: απόκλιση από το οριζόντιο, προκειμένου (συνήθως) να απορρέουν ευχερώς τα όμβρια νερά (ή άλλα). Συνήθως για επιφάνειες.

 

Σ

 

Σάντουιτς πλάκα: είδος πλάκας από οπλισμένο σκυρόδεμα, χωρίς δοκάρια. Η πλάκα αυτού του τύπου έχει πάχος 25εκ. τουλάχιστον και δύο στρώσεις μπετόν (μία πάνω και μία κάτω) που ανάμεσά τους έχουν ένα κομμάτι φελιζόλ (συνήθως 50Χ50εκ με πάχος λ.χ. 10εκ). Ο οπλισμός μιας πλάκας σάντουιτς γίνεται με διαδοκίδωση ανάμεσα στα κομμάτια φελιζόλ και προς τις δύο κατευθύνσεις (μήκος και πλάτος) μιας πλάκας σάντουιτς. Το πλεονέκτημα της πλάκας αυτής είναι ότι αποφεύγουμε τις κρεμάσεις των δοκαριών. Το μειονέκτημά της είναι στοιχίζει περισσότερο καθώς απαιτείται περισσότερο μπετόν και περισσότερος οπλισμός. Αν εξαιρέσουμε τις κρεμάσεις, μία πλάκα σάντουιτς έχει επίσης το μειονέκτημα ότι μειώνει το διαθέσιμο ύψος κατά 10-15εκ.

Σενάζ: λεπτό δοκάρι από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτευμένο πάνω σε τοιχίο από τούβλα. Σε έναν τοίχο από τούβλα το πρώτο σενάζ πέφτει στο 1,20μ από το δάπεδο και το επόμενο μετά από άλλο τόσο. Όταν το σενάζ τοποθετείται πάνω από ένα κούφωμα λέγεται πρέκι. Προέρχεται από τη γαλλική λέξη chainage που σημαίνει αλυσίδα ή κατασκευή σαν αλυσίδα.

Σεντόνι: τρόπος επιμέτρησης εργασιών (συνήθως τοιχοποιίας, σοβατίσματος), όπου τα μικρά ανοίγματα λ.χ. παράθυρα κάτω του 1μ πλάτους, δεν αφαιρούνται καθόλου από την επιμέτρηση. Συνεπώς ο χτίστης ή ο σοβατζής πληρώνεται σαν να τα είχε χτίσει και αυτά. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι ότι ο χρόνος που χρειάζεται για να χτίσει (ή να σοβατίσει) ο μάστορας ένα άνοιγμα, είναι περισσότερος από τον χρόνο που θα χρειαζόταν αν το άνοιγμα δεν υπήρχε.

Σιδέρωμα: η κοπή, διαμόρφωση και τοποθέτηση του οικοδομικού χάλυβα μέσα στα καλούπια. Η επόμενη δουλειά είναι το κλείσιμο του καλουπιού (εκτός από πλάκες και δοκούς, που δεν χρειάζονται κλείσιμο) και η χύτευση του μπετόν.

Σιφόνι: είναι ένας σωλήνας σε σχήματος  U που τοποθετείτε η είναι ενσωματωμένος, στα είδη υγιεινής, σκοπός του είναι να εμποδίζει την επιστροφή αερίων από την αποχέτευση προς τον χώρο και να συγκρατεί ξένα αντικείμενα προς αυτή όπως άμμο κλπ που μπορούν να δημιουργήσουν φραγμούς στο δίκτυο.

Σκαλομέρι: το σοβατεπί σε μία σκάλα υπενδεδυμένη με μάρμαρο.

Σκληρή κόλληση: Θερμοκρασία εργασίας στους 650-800οC Στην περίπτωση όπου οι συνδέσεις των δικτύων αντιμετωπίζουν μεγάλα μηχανικά φορτία ή οι μέγιστες θερμοκρασίες ξεπερνούν τους (130-175 οC) πρέπει να γίνεται χρήση σκληρών κολλήσεων. Σκληρές κόλλησης επιβάλετε να χρησιμοποιούνται και στης εγκατάστασης καύσιμων αερίων (αέρια πόλης υγραέρια φυσικό αέριο) ψυκτικές εγκατάστασης και σε δίκτυα μεταφοράς πετρελαίου).

Σκοτία: Εσοχή μικρού πλάτους αισθητικού χαρακτήρα.

Σκύρο: αδρανές υλικό με διάσταση 30-60 χιλιοστά περίπου.

Σκυρόδεμα: το μείγμα νερού, αδρανών υλικών (άμμος, χαλίκια) και τσιμέντου.

Σοβατεπί: στενή λωρίδα (πλάτους 5-10εκ.) στο κάτω μέρος ενός τοίχου από το ίδιο υλικό που είναι το δάπεδο. Για παράδειγμα, στα ξύλινα δάπεδα είναι από ξύλο, στα δάπεδα από πλακάκι είναι από πλακάκι, στα δάπεδα από μάρμαρο είναι κι αυτό από μάρμαρο. Το σοβατεπί τοποθετείται για με σκοπό την αρμοκάλυψη (δηλ. για παράδειγμα το ξύλινο δάπεδο ή τα πλακάκια στο δάπεδο δεν τα κολλάμε στον τοίχο. αφήνουμε 5-10 χλσ. κενό, και καλύπτουμε το κενό με το σοβατεπί).

Σπατουλαριστό: στο βάψιμο (εσωτερικών συνήθως επιφανειών), όπου προηγείται στρώσιμο ειδικού στόκου (παρετίνα) πριν από το χρώμα. Το στρώσιμο της παρετίνας γίνεται με μεγάλες σπάτουλες. Η στοκαρισμένη επιφάνεια ακολούθως τρίβεται για να πετύχουμε το είδος της λείας επιφάνειας που θεωρείται απαραίτητο για εσωτερικές τοιχοποιίες. Στις εξωτερικές επιφάνειες των τοίχων σπάνια γίνεται σπατουλάρισμα.

Σπάω χαρμάνι: ετοιμάζω ένα χαρμάνι(βλ.) κάνοντας την ανάμειξη με το χέρι κι όχι με μπετονιέρα.

Σποτ: το πλαστικό “ποτηράκι” που τοποθετείται μέσα στο καλούπι πριν την χύτευση του μπετόν. Μέσα σ’ αυτά θα τοποθετηθούν αργότερα τα ομώνυμα φωτιστικά σώματα.

Σταμπωτό: είδος τελικής επιφάνειας όπου με τη χρησιμοποίηση ειδικής φόρμας, δίνεται η εικόνα του φτιαγμένου από πέτρες, τούβλα, χτισμένου κλπ. Χρησιμοποιείται συνήθως για εξωτερικά δάπεδα, εξωτερικούς διαδρόμους, πεζοδρόμια ή άλλες επιφάνειες.

Σταυρουδάκια: πλαστικοί αποστάτες σε σχήμα σταυρού που (τοποθετούμενοι στις τέσσερις γωνίες ενός πλακιδίου ή ενός υαλότουβλου) εξασφαλίζουν την σωστή αρμολόγηση του πλακιδίου ή του υαλότουβλου, δηλ. σταθερό πάχος αρμού.

Στεγανολεκάνη: Κλειστό χωρίο τριών διαστάσεων συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών μέσων και υλικών για την στεγανότητά του.

Στεγάνωση: είναι το σύνολο των δομικών επεμβάσεων που εμποδίζουν την διείσδυση υγρασίας στο εσωτερικό των κατασκευών.

Στεγανωτικό μάζης: ειδικό πρόσθετο που χρησιμοποιείται για να αυξήσει την αντίσταση κατά στην υγρασία του σκυροδέματος ή της λάσπης του σοβά ή της τσιμεντοκονίας στα δάπεδα. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί σε σκυρόδεμα στα τοιχία ενός υπογείου ή στην τελευταία πλάκα, βεβαιωθείτε ότι δεν μειώνει τις αντοχές του σκυροδέματος. Εάν υποψιάζεστε ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, παραγγείλετε μπετόν μιας βαθμίδας παραπάνω. Δεν μπορεί να αντικαταστήσει την υγρομόνωση, η οποία έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να γίνει για να πετύχουμε ικανό ποσοστό προστασίας.

Στέγη: είναι η κατασκευή κάλυψης του κτιρίου, η οποία  περιλαμβάνει τη φέρουσα κατασκευή και την επικάλυψή της και  μπορεί να αποτελείται από επιφάνειες διαφόρων μορφών, κλίσεων και  υλικών.

Στρέμμα: επιφάνεια γης εμβαδού 1.000 τετραγωνικών μέτρων.

Συμβόλαιο αγοραπωλησίας: Είναι η συμβολαιογραφική πράξη με την οποία μεταβιβάζεται η κυριότητα ενός ακινήτου έναντι ορισμένου τιμήματος. Το Συμβόλαιο Αγοραπωλησίας περιγράφει διεξοδικά την ιδιοκτησία και το νομικό καθεστώς αυτής. Η μεταβίβαση του ακινήτου συντελείτε με τη μεταγραφή του Συμβολαίου Αγοραπωλησίας στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή/και Κτηματολογικό Γραφείο.

Συνδετήρες: όταν μιλάμε για οπλισμό σκυροδέματος, λέγονται και έτσι τα τσέρκια(βλ.).

Συντελεστής δόμησης (σ.δ.): είναι ο αριθμός, ο οποίος,  πολλαπλασιαζόμενος με την επιφάνεια του οικοπέδου, δίνει τη  συνολική επιφάνεια όλων των ορόφων των κτιρίων που μπορούν να  κατασκευαστούν στο οικόπεδο, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

Συντελεστής κάλυψης: (συντομ.: σ.κ.) ο αριθμός εκείνος που όταν πολλαπλασιαστεί με το εμβαδόν του οικοπέδου (στο οποίο και αναφέρεται), μας δίνει τη μέγιστη επιφάνεια της προβολής του περιγράμματος της ανωδομής πάνω στο οικόπεδο.

Συντελεστής κατ όγκο εκμετάλλευσης (σ.ο.) του οικοπέδου: είναι ο αριθμός, ο οποίος πολλαπλασιαζόμενος με την επιφάνεια του  οικοπέδου δίνει το συνολικό όγκο του κτιρίου που μπορεί να  κατασκευαστεί πάνω από την οριστική στάθμη του εδάφους.

Συστήματα ντους: Πλήρη συστήματα που διαθέτουν περισσότερες από μία εξόδους ντους, οργανωμένες σε μορφή στήλης. Διαθέτουν πλήθος ρυθμιστικών για τη μορφή και την ένταση κάθε ντους ξεχωριστά. Ιδανικά για μασάζ και χαλάρωση.
Εύκολα στη τοποθέτηση γιατί θέλουν απλά σύνδεση με την παροχή νερού

Σφήνα: κομμάτι λαμαρίνας σε τριγωνικό σχήμα που χρησιμοποιείται για να σφίγγονται τα κλειδιά(βλ.) των καλουπατζήδων στις κολώνες πριν το καλούπωμα.

Σφήνωμα: η τελευταία σειρά από τούβλα σε ένα τοίχο, τα οποία τοποθετούνται λοξά κι όχι οριζόντια. Το σφήνωμα είναι απολύτως απαραίτητο σε μία τοιχοποιία και χωρίς αυτό ο τοίχος θα είχε πολύ χαλαρή ή και καθόλου σύνδεση με το δοκάρι (ή με την πλάκα) στο πάνω του μέρος.

Σφυρί: εκτός από το εργαλείο που χρησιμοποιούμε για να καρφώνουμε πρόκες, είναι και μηχάνημα χωματουργικών εργασιών. Είναι ουσιαστικά μία τσάπα που αντί για κουβά στην άκρη του βραχίονα έχει ένα βελόνι που χρησιμοποιείται για κατεδαφίσεις, σπάσιμο μπετόν ή πέτρας.

Σχάρα: Σύμπλεγμα εγκάρσιου και διαμήκη οπλισμού που δημιουργεί ορθογωνικό καρέ.

Νέα
  • 08.08.2013: ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ! ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ!! >>
  • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης >>