Τ-Υ-Φ-Χ-Ψ-Ω

 

Τ

 

Τάβλα: κομμάτι ξύλου ορθογωνικής διατομής συνήθως 10,5 ή 12,5 Χ 2,5εκ. Έχουν μήκος συνήθως πάνω από 1,80μ. Οι τάβλες χρησιμοποιούνται και για πέτσωμα (δηλ. πάνω τους θα ακουμπήσει το μπετόν που θα χυτευθεί). Κατά τη διάρκεια της χρήσιμης ζωής της η τάβλα μπορεί να κοπεί αρκετές φορές και από αρχικά θα γίνει πέτσωμα (βλ.) και ακολούθως χλάπα(βλ.).

Τακάκι: ανεπιθύμητο κομμάτι από ξύλο που χρησιμοποιείται από τους καλουπατζήδες για να εξασφαλίζει ότι οι δύο πλευρές του καλουπιού ενός τοίχου (ή μιας κολώνας) δεν θα συγκλίνουν όταν σφιχτούν οι πεταλούδες (βλ.) πάνω στις φουρκέτες (βλ.).

Ταμπάνι: Οριζόντιο τμήμα (ορίζοντας) ορύγματος ή επίχωσις.

Ταρατσόπλακες: πλάκες από μπετόν τετράγωνες όπως οι πλάκες πεζοδρομίου αλλά με μικρότερο πάχος για κάλυψη δωμάτων. Υπάρχουν και σε μονωμένη έκδοση με επικάλυψη πολυστερίνης ώστε να προσφέρουν θερμομόνωση. Δεν παρέχουν καμία στεγάνωση (η οποία θα πρέπει να έχει προηγηθεί).

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας: Τέλος που βαρύνει τον κύριο του ακινήτου και προκύπτει από το πολλαπλασιασμό της αξίας του ακινήτου επί τον συντελεστή του τέλους. Η είσπραξη του τέλους ακίνητης περιουσίας πραγματοποιείται μέσα από τον λογαριασμό της ΔΕΗ.

Τέλος Συναλλαγής Ακινήτου: Τέλος, το οποίο βαρύνει τον αγοραστή και ορίζεται σήμερα σε 1% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Τζαμιλίκι: τα τζάμια σε ένα παράθυρο ή μία μπαλκονόπορτα.

Τοίχοι δομικών κατασκευών: Οι τοίχοι διακρίνονται στις κατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο σύνδεσης των κύριων κατασκευαστικών υλικών τους:

Ξηρολιθοδομές (ξερολιθιές)
Τοιχώματα από φυσικούς λίθους που τοποθετούνται σε στρώσεις χωρίς συνδετικό υλικό.

Λιθοδομές
Τοιχώματα από φυσικούς λίθους που συνδέονται με κονίαμα.

Τοιχώματα από τεχνικούς λίθους
Τα τοιχώματα από τεχνικούς λίθους συνδέοντα με κονίαμα.

Τοιχώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα ή τοιχία: Τα τοιχία είναι τα κατακόρυφα στοιχεία με την μία οριζόντια διάσταση πολύ μικρότερη από την άλλη. Τα τοιχία είναι μονώροφα ή πολυώροφα και στην περίπτωση που δεν συνεχίζουν μέχρι τα θεμέλια μιας κατασκευής αλλά πατούν σε πλάκα η δοκάρια, λέγονται φυτευτά.

Τοιχώματα μεικτά: Κατασκευάζονται από σύνθεση δομικών υλικών.

Τοιχώματα χυτά: Κατασκευάζονται από σκυρόδεμα, πηλό, πλαστικά υλικά κα. Και σκληραίνουν μετά το καλούπωμα και τη χύτευση του υλικού.

Τούβλα: Τα τούβλα ή οπτόπλινθοι κατασκευάζονται από ψημένο χώμα.
Τέτοια είναι: Συμπαγείς οπτόπλινθοι βαρέως τύπου, Συμπαγείς οπτόπλινθοι ελαφρού τύπου, Οπτόπλινθοι με λεπτές σχισμοειδείς ραβδώσεις κατά κατεύθυνση του μήκους τους, Οπτόπλινθοι με μεγαλύτερες και βαθύτερες ραβδώσεις κατά την κατεύθυνση του μήκους τους.

Τουβλίνα: τούβλο από το ίδιο υλικό όπως και τα κοινά τούβλα, με μεγαλύτερες όμως διαστάσεις και ορθογωνικής διατομής τρύπες. Παράγεται σε περισσότερα από ένα μεγέθη. Δύο αρκετά συνηθισμένοι τύποι είναι: α. 15εκ (π), 24 (μ) και 30 (υ) και β. 15 (π), 32 (μ) και 25 (υ). Θα χρειαστείτε περίπου 15 κομμάτια στο μ2. Θα τις βρείτε και σε πιο πλούσια έκδοση όπου οι τρύπες είναι γεμάτες με πολυστερίνη (βλ.) για καλύτερη μόνωση.

Τραπεζοειδής λαμαρίνα (ή χαλυβδόφυλο): υπάρχει σε πάχη από 0,75 ή 1,00 ή 1,25 χιλιοστά. Χάρις το σχήμα (η διατομή της είναι μία κυματιστή γραμμή) της χρησιμοποιείται αντί για πέτσωμα για τη σκυροδέτηση πλακών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Παράγεται σε διάφορα μήκη ενώ το πλάτος της είναι συνήθως 75εκ.. Θα σας την κόψουνε στο μήκος που χρειάζεστε έως και 12μ. (Το απαιτούμενο μήκος θα εξαρτηθεί από τις αποστάσεις των δοκών). Το πάχους του μπετόν που προδιαγράφει η στατική μελέτη έχει να κάνει με το ελάχιστο πάχος και όχι με το μέγιστο.

Τρυπόξυλο: ένα ξύλο, συνήθως λατάκι, που τοποθετείται στο εσωτερικό του καλουπιού προκειμένου να υπάρχει σημείο στήριξης του καλουπιού που θα ακολουθήσει. Πολύ συχνά στο φρεάτιο ενός ασανσέρ. Για να μπορεί να βγει ένα τρυπόξυλο κατά το ξεκαλούπωμα, θα πρέπει να έχει τυλιχτεί με φελιζόλ πριν την σκυροδέτηση. Ακόμα και έτσι το τρυπόξυλο αφήνει μία ανεπιθύμητη τρύπα στο μπετόν. Αν δεν τυλιχτεί με φελιζόλ πριν την σκυροδέτηση, σφηνώνει μέσα στο μπετόν όπου παραμένει για πάντα.

Τσάπα: μηχάνημα χωματουργικών εργασιών που συνήθως χρησιμοποιείται για την εκσκαφή.

Τσιμέντο: λεπτόκοκκη γκρίζα σκόνη (υπάρχει και σε άσπρο χρώμα) που αποτελεί το βασικό συστατικό του σκυροδέματος. Να μην συγχέεται με το μπετόν που είναι στην πραγματικότητα η γαλλική λέξη για το σκυρόδεμα και που έχει επικρατήσει διεθνώς.

Τσιμεντοκονία: από τσιμέντο, άμμο και νερό. χρησιμοποιείται για γεμίσματα επιφανειών ώστε να έχουμε μία αρκετά οριζόντια και επίπεδη τελική επιφάνεια πριν από τη διάστρωση με πλακάκια ή πλωτό ξύλινο δάπεδο.

Τσιμεντόλιθοι: Αυτοί παρασκευάζονται από τσιμέντο και αμμοχάλικο σε πολύ ισχνές αναλογίες (1/12). Οι τσιμεντόλιθοι πρέπει να χρησιμοποιούνται ένα μήνα μετά την Παρασκευή τους.

Τσέρκι ή Μανδύας ή Συνδετήρας: Οπλισμός ορθογωνικού σχήματος για εγκλωβισμό του διαμήκη οπλισμού και παραλαβή διατμητικών τάσεων.

Jcb: όνομα μάρκας που συνήθως αναφέρεται σε μηχάνημα χωματουργικών εργασιών διπλής χρήσης. Μοιάζει με τρακτέρ αλλά στην μπροστινή του μεριά έχει φαρδύ κουβά και δουλεύει σαν φορτωτής, ενώ στην πίσω μεριά έχει βραχίονα με τσάπα και δουλεύει σαν εκσκαπτικό.

 

Υ

 

Υαλόπλεγμα: πλαστικό πλέγμα πυκνής πλέξης που τοποθετείται στα επιχρίσματα (σοβάδες) όπου αλλάζει το υλικό, ώστε να μην έχουμε ρηγματώσεις.

Υγροποιημένο φυσικό αέριο (Liquefied Natural Gas - LNG): Είναι το φυσικό Αέριο που επίσης εξάγεται από τη γη αλλά υγροποιείται με ψύξη σε θερμοκρασία -160 C. Η υγροποίηση του φυσικού αερίου διευκολύνει τη μεταφορά του με πλοία σε μεγάλες αποστάσεις. Επίσης επιτρέπει την αποθήκευσή του σε σχετικά μικρούς χώρους μια και καταλαμβάνει μόνο το 1/600 του όγκου ισοδύναμης ποσότητας αερίου σε θερμοκρασία και πίεση περιβάλλοντος.

Υδραυλικός υποδοχέας: Ονομάζετε η λεκάνη, ο νεροχύτης, ο μπιντές, ο νιπτήρας, η ντουζιέρα, η μπανιέρα κ.λ.π. λέγονται έτσι γιατί σκοπός τους είναι να υποδέχονται το νερό που χρησιμοποιούμε και στη συνέχεια να το απομακρύνουν στην αποχέτευση.

Υδραυλικό πλήγμα: Όταν ένας διακόπτης η μια βρύση του δικτύου, κλείσει απότομα την παροχή του νερού τότε δημιουργείτε αντανακλαστικό κύμα από την πρόσπτωση της ροής του νερού στο πώμα η στην βαλβίδα του οργάνου Το κύμα αυτό συγκρούετε με την κανονική ροή του νερού και κάτω από συνθήκες σύμπτωσης συχνοτήτων των δύο κυμάτων της κρούσης προκαλείται ταλάντωση των σωληνώσεων η οποία γίνεται αντιληπτή ηχητικά, με την μορφή κτυπημάτων. Τα κτυπήματα αυτά καλούνται υδραυλικά πλήγματα.

Υπαίθριος χώρος του κτιρίου: είναι ο ελεύθερος χώρος που  βρίσκεται πάνω από την οροφή των κλειστών και ημιυπαίθριων χώρων  του.

Υπόγειο: είναι όροφος ή τμήμα ορόφου, του οποίου η οροφή  βρίσκεται έως 1,50 μ. ψηλότερα από την οριστική στάθμη του  εδάφους.

Υποθήκη: Πρόκειται για εμπράγματο δικαίωμα το οποίο εγγράφεται υπέρ του δανειστή επί ορισμένου ακινήτου του δανειολήπτη-οφειλέτη, για την εξασφάλιση της απαίτησής του. Δηλαδή σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν καταβάλλει στο δανειστή το οφειλόμενο ποσό, ο δανειστής έχει το δικαίωμα να εκπλειστηριάσει το ακίνητο και τελικά να ικανοποιήσει προνομιακά την απαίτησή του από το πλειστηριασμό. Η σύσταση της υποθήκης γίνεται δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, το οποίο μεταγράφεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή/και Κτηματολογικό γραφείο. Ωστόσο, επειδή το κόστος της υποθήκης είναι υψηλό (ως προς τα συμβολαιογραφικά έξοδα), οι δανειστές αλλά και τα πιστωτικά ιδρύματα προκρίνουν τη λύση της προσημείωσης υποθήκης.

Υποθηκοφυλακείο: Η υπηρεσία στην οποία φυλάσσονται οι τίτλοι ιδιοκτησίας των ακινήτων, όπως συμβόλαια και δικαστικές αποφάσεις και εν γένει κάθε πράξη που επηρεάζει τη νομική κατάσταση ενός ακινήτου.

Υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου: είναι ο χώρος που αφήνεται ακάλυπτος για να μην υπάρχει υπέρβαση του ποσοστού κάλυψης ή του συντελεστή δόμησης που ισχύει στην περιοχή.

Ύψος κτιρίου σε ορισμένη θέση του: είναι η κατακόρυφη  απόσταση από το σημείο που αποτελεί την αφετηρία μέτρησης, κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού (στάθμη του πεζοδρομίου ή οριστική στάθμη του εδάφους ή φυσικό έδαφος) έως τη στάθμη της τελικής επάνω επιφάνειας του τελευταίου ορόφου, στην οποία  συμπεριλαμβάνεται η μόνωση και η επίστρωσή της στη θέση αυτή. Το μεγαλύτερο από τα ύψη που πραγματοποιούνται είναι το μέγιστο πραγματοποιούμενο ύψος του κτιρίου.

Ytong: δομικό στοιχείο από πορομπετόν. Είναι ελαφρύτερο από το συνηθισμένο τούβλο με ικανή θλιπτική αντοχή και καλές θερμομονωτικές ιδιότητες. Παράγεται σε διαστάσεις 60 Χ 25 εκ. (μήκος Χ ύψος) και σε πάχη από 5 έως 30εκ. (ανά 5εκ.). Ζυγίζει περίπου 600 κιλά / μ³. Αποβάλλει δύσκολα την υγρασία που θα αποροφήσει. Το είδος του υλικού αυτού έχει γενικά συντελεστή θερμοαγωγιμότητας περίπου λ= 0,11 k(W/mK).

 

Φ

 

Φατούρα: τρόπος ανάθεσης υπεργολαβίας, όπου ο υπεργολάβος πληρώνεται μόνο για την εργασία, ενώ τα υλικά παραγγέλνονται και πληρώνονται απ’ ευθείας από τον εργοδότη (συνήθως τον ιδιοκτήτη της οικοδομής). Το αντίθετο (όταν δηλ. ο υπεργολάβος αναλαμβάνει να παραγγείλει και να πληρώσει αυτός και τα υλικά) ονομάζεται “με τα υλικά” ή “εργολαβία” ή “κατ’ αποκοπή”. Προέρχεται από την ιταλική λέξη fattura που σημαίνει τιμολόγιο.

Φέροντα Στοιχεία: ονομάζονται τα στοιχεία τα οποία παραλαμβάνουν τα φορτία του οικοδομήματος και τα μεταβιβάζουν σε συνεχώς χαμηλότερα επίπεδα μέχρι τη θεμελίωση (κολώνες, δοκοί, πλάκες, τοίχοι, θόλοι, κελύφη κα.

Φέρουσα κατασκευή κτιρίου: είναι το τμήμα που μεταφέρει  άμεσα ή έμμεσα στο έδαφος τα μόνιμα και τα ωφέλιμα φορτία του κτιρίου, καθώς και τις επιρροές γενικά των δυνάμεων που επενεργούν σε αυτό. Κατασκευές συμπλήρωσης είναι τα υπόλοιπα τμήματα που συμπληρώνουν το κτίριο και εξυπηρετούν τον προορισμό του.

Φόρος Αυτόματου Υπερτιμήματος: Φόρος που βαρύνει τον πωλητή και επιβάλλεται μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης του ακινήτου.

Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας:  Ο φόρος αυτός επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες ακινήτων των οποίων το συνολικό εμβαδόν υπερβαίνει ένα αριθμό τετραγωνικών μέτρων καθορισμένο από το Υπουργείο Οικονομικών. Το ύψος του υπολογίζεται βάσει δεδομένων που στηρίζονται στην αξία τιμής ζώνης που βρίσκεται το ακίνητο, την οικογενειακή κατάσταση του ιδιοκτήτη κ.λπ.

Φόρος μεταβίβασης ακινήτου: Επιβαρύνει τον αγοραστή. Η καταβολή του πραγματοποιείται πριν την υπογραφή του συμβολαίου, και συνιστά τυπική προϋπόθεσή της, καθώς αντίγραφο του φύλλου της δήλωσης επισυνάπτεται στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας. Υπολογίζεται βάσει του τιμήματος αγοράς και προσαυξάνεται βάση της ύπαρξης ή μη πυροσβεστικής υπηρεσίας στην περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο.

Φορτωτής: μηχάνημα χωματουργικών εργασιών που συνήθως χρησιμοποιείται για την φόρτωση σε φορτηγό χωμάτων και μπαζών.

Φουρκέτες: κομμάτι από λείο σίδερο (κυλινδρικό), μήκους περίπου 1 – 1,2μ που χρησιμοποιείται από τους καλουπατζήδες (σε συνδυασμό με τακάκια και πεταλούδες) για το σφίξιμο τοιχίων ή κολώνων ώστε να μην ανοίξουν κάτω από την πίεση του ρευστού σκυροδέματος.

Φουρούσι ή κεφαλάρι: Στατικό τελείωμα κατακόρυφου στοιχείου.

Φρύδι: Η πάνω γωνία ενός ορύγματος.

Φυσικό αέριο (Natural Gas): Λέγετε το καύσιμο αέριο που υπάρχει στη φύση, αποτελούμενο κατά βάση από μεθάνιο (CH4) και σε μικρότερες αναλογίες από άλλα αέρια, όπως αιθάνιο και βαρύτερους υδρογονάνθρακες και μη-καύσιμα αέρια όπως το άζωτο. Οι αναλογίες των συστατικών ποικίλουν ανάλογα με την προέλευση. Με τον όρο φυσικό αέριο, γενικά, θεωρείται το αέριο καύσιμο που εξάγεται από τη γη και μεταφέρεται με αγωγούς σε αέρια κατάσταση, μέχρι τα σημεία κατανάλωσής του.

Φωτοβολταϊκή γεννήτρια: Το τμήμα μιας Φ/Β εγκατάστασης που περιέχει Φ/Β στοιχεία και παράγει συνεχές ρεύμα.

Φωτοβολταϊκή συστοιχία: Μια ομάδα από Φ/Β πλαίσια ή πανέλα με ηλεκτρική αλληλοσύνδεση, τοποθετημένα συνήθως σε κοινή κατασκευή στήριξης.

Φωτοβολταϊκό πάνελ: Ένα ή περισσότερα Φ/Β πλαίσια, που έχουν προκατασκευαστεί και συναρμολογηθεί σε ενιαία κατασκευή, έτοιμη για να εγκατασταθεί σε Φ/Β εγκατάσταση.

Φωτοβολταϊκό πλαίσιο: Ένα σύνολο Φ/Β στοιχείων που είναι ηλεκτρονικά συνδεδεμένα. Αποτελεί τη βασική δομική μονάδα της Φ/Β γεννήτριας.

Φωτοβολταϊκό στοιχείο: Η ηλεκτρονική διάταξη που παράγει ηλεκτρική ενέργεια όταν δέχεται ακτινοβολία. Λέγεται ακόμα Φ/Β κύτταρο ή Φ/Β κυψέλη.

Φωτοβολταϊκό φαινόμενο: ονομάζεται η άμεση μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε ηλεκτρική τάση. Για ευκολία, συνήθως χρησιμοποιούμε τη σύντμηση Φ/Β για τη λέξη “φωτοβολταϊκό”.

 

Χ

 

Χαλίκι: αδρανές υλικό με διάσταση 15-30 χιλιοστά περίπου.

Χαλυβδόφυλλο: η λαμαρίνα(βλ.), δηλ. φύλλο από χάλυβα μεγάλης επιφάνειας και μικρού πάχους.

Χάντρωμα: Σάθρωση επιφάνειας σκυροδέματος για να επιτευχθεί μονολιθική (συνεχής) κατασκευή στοιχείων κατασκευασμένων με χρονική διαφορά.

Χαρμάνι: το μείγμα γενικά, συνήθως το μείγμα κονιάματος ή σκυροδέματος.

Χλάπα: απομεινάρι ή μικρό κομμάτι τάβλας με μήκος κάτω του ενός μέτρου.

 

Ψ

 

Ψαροκόκαλο: τύπος αντιολισθητικής επιφάνειας που κατασκευάζεται με την χρήση τσιμέντου και χαλαζία ώστε να έχει την απαραίτητη σκλήρυνση για χρήση (συνήθως) από αυτοκίνητα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για πεζοδρόμια και αλλού.

 

Ω

Νέα
  • 08.08.2013: ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ! ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ!! >>
  • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης >>